Η απασχόληση ή η μη απασχόληση κατά την 28η Οκτωβρίου έχει τις ίδιες συνέπειες με εκείνες της απασχολήσεως ή μη κατά τις υποχρεωτικές εορτές.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Από την άλλη για την ένταξη εργαζομένων στο Πρόγραμμα Συν Εργασία, ο εργοδότης δύναται κατά τη κρίση του να μειώσει τον χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων όχι πέραν του 50% της μηνιαίας απασχόλησης, δηλαδή όχι κάτω των 20 ωρών ανά εβδομάδα. Το μειωμένο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να διευθετηθεί και να δηλωθεί από τον εργοδότη είτε σε περίοδο μήνα είτε σε περίοδο εβδομάδας.

Επομένως, αν δεν λειτουργήσει η επιχείρησή ( γεγονός που πρέπει να κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους), κατά την 28η Οκτωβρίου, τότε  δεν θα συμπεριληφθεί στις μηνιαίες/ εβδομαδιαίες  ώρες εργασίας για το Πρόγραμμα Συν Εργασία.

Share This