4 είναι οι άδειες που σχετίζονται με τηv πανδημία στον ιδιωτικό τομέα:

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

1. Άδεια προληπτικής καραντίνας – 14 μέρες

– ο εργαζόμενος αναπληρώνει το 50% με 1 ώρα υπερεργασίας την ημέρα

την δικαιούνται :

– εργαζόμενοι που δεν νοσούν οι ίδιοι – κρούσμα στην επιχείρηση

– εργαζόμενοι γονεις με σύσταση από τον ΕΟΔΥ για παραμονή κατ’οίκον λόγω κρούσματος στο σχολείο

2. Άδεια ειδικού σκοπού – 3+1 μέρες κυκλικά

– Εργαζόμενοι γονείς χωρίς σύσταση από ΕΟΔΥ οι ίδιοι, με κρούσμα στο σχολείο του παιδιού.

– Χρήση κάθε αδείας από τον εργαζόμενο για την 4η μέρα

3. Άδεια λόγω νόσησης παιδιού από κορωνοϊό

– 14 ημέρες παραμονή στο σπίτι

–  2/3 από τον εργοδότη και 1/3 από το κράτος

4. Άδεια ασθένειας

– Λόγω νόησης του ίδιου του εργαζομένου

Share This