Παρατείνεται έως τις 2/11/2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα κρατικά δάνεια που θα δοθούν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 3, ενώ την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί και σε 3 αλλαγές που αφορούν στις ρήτρες διατήρησης θέσεων εργασίας την μη επιστροφή μέρους του δανείου αλλά και περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:

Παρατείνεται έως τις 2 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία που έληξε στις 26 Οκτωβρίου 2020 για την υποβολή αιτήσεων (στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ) για το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής 3.

Share This