Την θεσμοθέτηση του δικαιώματος του εργοδότη να απαγορεύει την προσέλευση του εργαζόμενου στην δουλειά, μετά την προειδοποίηση της απόλυσής του, φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Η νέα διάταξη επιτρέπει στον εργοδότη να αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία από την στιγμή της προειδοποίησης και έως την λύση της σχέσης εργασίας. Ο εργαζόμενος, που δεν θα προσέρχεται στο χώρο εργασίας, θα αμείβεται κανονικά μέχρι την καταγγελία της σύμβασής του, όπως προβλέπεται.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Φορείς της αγοράς εκτιμούν πως η επίμαχη ρύθμιση αναμένεται να καταστήσει πιο ευέλικτη την απόλυση με προειδοποίηση, την οποία συχνά επιχειρήσεις απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν, λόγω των αντεγκλήσεων και της ιδιάζουσας συνθήκης που διαμορφώνεται στον χώρο εργασίας μετά την προειδοποίηση της απόλυσης. Το μέτρο εφαρμόστηκε αρκετά την περίοδο των μνημονίων, ενώ στη συνέχεια σταδιακά ατόνησε, λόγω και της υποχρέωσης του εργοδότη να διατηρεί στις εγκαταστάσεις του τον απολυμένο εργαζόμενο, με την όποια δυσπιστία υπήρχε στο διάστημα μέχρι την τελική λύση της εργασιακής σχέσης.

Επί της ουσίας, η σύμβαση εργασίας λύνεται κατά την στιγμή της προειδοποίησης. Πολλά δικαστήρια είχαν αναγνωρίσει το δικαίωμα του εργαζόμενου να λαμβάνει υποχρεωτικά άδεια μετ αποδοχών από τον εργοδότη, προκειμένου στον χρόνο της προειδοποίησης να βρει αλλού εργασία. Αυτά φαίνεται πως ομαλοποιούνται με την νέα ρύθμιση, που ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο, αμοιβόμενος, να μην εργάζεται, με σκοπό και την ανεύρεση εργασίας. Το μέτρο, έτσι, γίνεται πιο θελκτικό για τον εργοδότη, αφού θα αποφευχθούν οι διελκυστίνδες και οι συγκρούσεις στον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την απόλυση.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, η προειδοποίηση της απόλυσης φτάνει έως και τους 4 μήνες, ανάλογα με τα χρόνια απασχόλησης του εργαζόμενου, ενώ μετά την προειδοποίηση, η αποζημίωση της απόλυσης μειώνεται κατά 50%. Τα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

  • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από 12 μήνες συμπληρωμένους έως 2 έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στον 1 μήνα.
  • Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 2 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι 5 έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους 2 μήνες.
  • Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 5 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι 10 έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους 3 μήνες.
  • Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 10 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και άνω, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους 4 μήνες.
Share This