Η ταχεία αντίδραση της πολιτικής στην Ελλάδα για τη διασφάλιση της απασχόλησης και της ρευστότητας απέτρεψε μία πιο αρνητική επίπτωση της πανδημίας του κορονοϊού στην αγορά εργασίας στο πρώτο εξάμηνο, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της. Η ανεργία αναμένεται να ανέλθει στο 18% το 2020 από 17,3% πέρυσι, ενώ η ανάκαμψη της οικονομίας το 2021 και το 2022 αναμένεται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στο 17,5% και το 16,7%, αντίστοιχα.

Το πραγματικό ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) αναμένεται να μειωθεί κατά 9% φέτος και να αυξηθεί κατά 5% το 2021 και κατά 3,5% το 2022. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά την επόμενη διετία – κατά 4% το 2021 και κατά 2% το 2022 – μετά την αναμενόμενη μείωσή της κατά 5,5% φέτος. Οι επενδύσεις επηρεάστηκαν αρνητικά στο πρώτο εξάμηνο φέτος λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας, των χαμηλότερων εσόδων και των περιορισμών στη ρευστότητα, αλλά οι δημόσιες επενδύσεις και η στήριξη της ρευστότητας αναμένεται να διευκολύνουν την ανάκαμψη, αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν. Η οικονομική δραστηριότητα το 2021 αναμένεται να στηριχθεί από τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, προσθέτει, ενώ τονίζει ότι η αβεβαιότητα παραμένει πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα σε σχέση με τον τουρισμό και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και την έκταση των «μαξιλαριών» ασφαλείας που έχουν ακόμη οι εταιρείες. «Πρόσθετοι κίνδυνοι έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή και τις μεταναστευτικές πιέσεις. Από την πλευρά της ανόδου, η Ελλάδα είναι πιθανόν να λάβει μεγάλο ποσό χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα μπορούσε, όταν υλοποιηθεί, να στηρίξει σημαντικά την εγχώρια ζήτηση».

Ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι φέτος αρνητικός (-1,3%) λόγω των χαμηλών τιμών ενέργειας, της μείωσης της ζήτησης και των μειώσεων στον ΦΠΑ, πριν ανακάμψει το 2021 και το 2022 στο 0,9% και το 1,3%, αντίστοιχα. Το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 6,9% του ΑΕΠ λόγω της ύφεσης και του κόστους των δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, τα οποία εκτιμώνται στο 4,1% του ΑΕΠ. Η αναμενόμενη σταδιακή οικονομική ανάκαμψη και η λήξη των έκτακτων μέτρων προβλέπεται να μειώσουν ελαφρά το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 6,3% το 2021 και περαιτέρω (με την υπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην πολιτική) στο 3,4% το 2022.

Η Κομισιόν τονίζει ότι η πρόβλεψη για τα δημοσιονομικά περιβάλλεται από σημαντικούς κινδύνους, οι οποίοι αφορούν στην ενεργοποίηση κρατικών εγγυήσεων που δόθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας, στην αβεβαιότητα για το κόστος μίας απόφασης σχετικά με τα αναδρομικά από περικοπές επικουρικών συντάξεων και δώρων στο παρελθόν και στο ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος για την κάλυψη πολιτών που δεν έχουν υγειονομική ασφάλιση. «Στη θετική πλευρά, η Ελλάδα αναμένεται να ωφεληθεί πολύ από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα μέσω του αναμενόμενου αντίκτυπού της στην ανάπτυξη». Το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί φέτος στο 207,1% του ΑΕΠ για να υποχωρήσει το 2021 και 200,7% και περαιτέρω το 2022 στο 194,8%. Η Κομισιόν σημειώνει ότι η πρόβλεψη αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

ΠΗΓΗ ΑΠΕΜΠΕ

 

Share This