Γιάννης Καρούζος-Εργατολόγος

Δηλώσεις εργοδοτών – εργαζομένων σε επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή :

  • από 15 Νοεμβρίου έως 24 Νοεμβρίου

Πληρωμές εργαζομένων σε επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή :

  •  από 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου

Δηλώσεις εργοδοτών– εργαζομένων σε επιχειρήσεις ανοικτές – πληττόμενες:

  • από 15 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου

Πληρωμές εργαζομένων σε επιχειρήσεις ανοικτές – πληττόμενες:

  • Σταδιακά από τις 7 Δεκεμβρίου και μετά
Share This