Την καταγραφή των προτάσεων των επιχειρήσεων-μελών του, σε σχέση με κυβερνητικά μέτρα, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την αγορά και την οικονομία εν μέσω πανδημίας, ξεκινά το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), μέσω της ενεργοποίησης σχετικής υπηρεσίας.

Στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ (https://www.ebeth.gr/) έχει δημιουργηθεί στην κεντρική στήλη μπάνερ, που οδηγεί σε ενημερωτικό κείμενο και φόρμα προς συμπλήρωση από τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να καταθέτουν τις προ τάσεις τους.

«Στόχος του ΕΒΕΘ είναι να δώσει λόγο στις επιχειρήσεις, οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται και εξαιτίας αυτού, πέραν των οριζόντιων, δύνανται να προτείνουν και μέτρα στήριξης που εστιάζουν στο δικό τους αντικείμενο. Οι προτάσεις που θα συγκεντρώνονται, μετά την ομαδοποίησή τους, θα προωθούνται στα συναρμόδια υπουργεία», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση._

 

Share This