Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν όλα τα επιδόματα. Αναλυτικά θα πληρωθεί:

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

-Επίδομα παιδιού

-Επίδομα γέννησης

-Προνοιακά επιδόματα ατόμων με αναπηρία

Share This