Η πανδημία δημιούργησε πολλά προβλήματα και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η κρίση από τον COVID 19 ήρθε τη στιγμή που οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αξιοποιούσαν όλα τα διαθέσιμα μέσα, για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ηλεκτροκίνησης και την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης. Αυτά τα δυο προγράμματα αλλάζουν τη μορφή της αυτοκίνησης και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τα κράτη που διαθέτουν εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων. Η αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ διέρχεται μια σημαντική μεταμόρφωση λόγω του βραχυπρόθεσμου αντίκτυπου της κρίσης COVID, σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη στροφή προς μηδενικές εκπομπές και ψηφιακή κινητικότητα, αναφέρει η τελευταία ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Αυτή η μετάβαση επηρεάζει ήδη σημαντικά τις ζωές των 14,6 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που απασχολούνται σήμερα στην αλυσίδα αυτοκινήτων. Το ευρωπαϊκό οικοσύστημα αυτοκινήτων – από μικρές ΜΜΕ έως μεγάλους κατασκευαστές, από προμηθευτές και εμπόρους μέχρι εργαστήρια συντήρησης και επισκευής – αντιμετωπίζει προβλήματα. Η προβλεπόμενη διαρθρωτική αλλαγή που θα επιφέρει θα επηρεάσουν σημαντικά το εργατικό δυναμικό, με τις θέσεις εργασίας να τίθενται σε κίνδυνο βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, ολόκληρη η αλυσίδα αυτοκινήτων αγωνίζεται να προσελκύσει και να προσλάβει ειδικευμένους ανθρώπους για νέες και αναδυόμενες θέσεις εργασίας. Για να παραμείνει ανταγωνιστική και να εκπληρώσει τις οικονομικές και κοινωνικές της ευθύνες, η βιομηχανία πρέπει να επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση / επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού της.

Ο στόχος της σύμπραξης δεξιοτήτων για το αυτοκινητοβιομηχανικό οικοσύστημα, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020, είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αναβάθμισης/δεξιοτήτων που μεγιστοποιεί την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και νέες ευκαιρίες απασχόλησης – ανοίγοντας το δρόμο για μια εταιρική σχέση δεξιοτήτων για το ολόκληρο το οικοσύστημα αυτοκινήτων. Θα παρουσιάσει έναν χάρτη πορείας για τη μετατροπή δεξιοτήτων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάκαμψη μετά το COVID.

Η φιλοδοξία της εταιρικής σχέσης – που φέρνει σε επαφή παίκτες από τη βιομηχανία, τους κοινωνικούς εταίρους, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους – είναι να καταστήσει δυνατή την αναβάθμιση και την αναβάθμιση του 5% του εργατικού δυναμικού κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση της βιομηχανικής μετάβασης το οικοσύστημα αυτοκινήτων.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθήκων στην αυτοκίνηση θα παίξει η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση.

Η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην ατομική κινητικότητα μέσα σε λίγα χρόνια. Θα προσφέρει νέες λύσεις κινητικότητας που είναι καθαρότερες, ασφαλέστερες και εστιάζονται περισσότερο στους καταναλωτές από ποτέ, αλλά θα δημιουργήσουν εξίσου νέους τομείς δραστηριότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η κατανάλωση καυσίμου – και με αυτήν την εκπομπή CO2 – θα μειωθεί, η κυκλοφορία θα γίνει ακόμη πιο ασφαλής και οι δρόμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας έτσι τη συμφόρηση. Η συνδεσιμότητα αυτοκινήτων και ο αυτοματισμός θα φέρουν επίσης σημαντικά οικονομικά οφέλη για την κοινωνία γενικότερα. Και ας μην ξεχνάμε πώς αυτές οι εξελίξεις θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην κινητικότητα για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες ή για εκείνους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η εξοχή.

Ταυτόχρονα, η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση θα δημιουργήσει νέους τομείς δραστηριότητας που θα αλλάξουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα αυτοκινήτων. Οι κατασκευαστές θα γίνουν πάροχοι καινοτόμων λύσεων κινητικότητας, αντί να «απλώς» είναι παραγωγοί οχημάτων. Οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές δαπανούν επομένως ένα μεγάλο μέρος των 60,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που η αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει ετησίως, σε συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ αυτοματισμού και συνδεσιμότητας. Και οι δύο θα προσφέρουν ξεχωριστά διαφορετικά οφέλη και λύσεις κινητικότητας για την κοινωνία και θα θέσουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις τόσο για την αυτοκινητοβιομηχανία όσο και για τη χάραξη πολιτικής.

Τα συνδεδεμένα οχήματα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ασύρματα με άλλα οχήματα και υποδομές, αλλά και με την κατασκευή οχημάτων ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Τα αυτοματοποιημένα οχήματα, από την άλλη πλευρά, είναι οχήματα στα οποία εμφανίζονται τουλάχιστον ορισμένες πτυχές των κρίσιμων για την ασφάλεια λειτουργιών ελέγχου χωρίς άμεση είσοδο από τον οδηγό.

Ο αυτοματισμός και η συνδεσιμότητα σαφώς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, ένα αυτοματοποιημένο όχημα δεν θα χρησιμοποιεί δεδομένα που λαμβάνονται από άλλα οχήματα ή από την υποδομή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τιμόνι ή το φρενάρισμα. Ωστόσο, ο αυτοματισμός και η συνδεσιμότητα είναι συμπληρωματικές και θα ενισχύσουν ο ένας τον άλλον μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ ΜΠΕ

 

Share This