Πρόστιμα συνολικού ύψους 264.450 ευρώ επέβαλαν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) τη Τέταρτη, 11.11.2020, στο πλαίσιο συνολικά 64.462 ελέγχων όπου καταγράφησαν 2.062 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 63.559.

Α. Κυριότερες παραβάσεις: 

1. Μη αποστολή sms
2. Μη χρήση μάσκας
3. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην τήρηση των μέτρων για την μετακίνηση πεζών και οχημάτων, τη λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και των δημόσιων φορέων.

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Σε δύο καταστήματα επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ (2×5.000€) διότι βρισκόντουσαν σε λειτουργία ενώ βασει νόμου έχει ανασταλεί η λειτουργίας τους

Σε δύο Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 6.000€ (2×3.000€), διότι δεν τηρούσαν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού

Σε ιδιωτικό χώρο διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων (Περιφέρεια Κρήτης) επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 6.000€ για την κατά παράβαση των μέτρων διοργάνωση εκδήλωσης .

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά έξι χιλιάδες οχτακόσιες δέκα έξι (6.816) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Στη βάση της συνεχούς αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεδομένων και του ποσοστού συμμόρφωσης με τα μέτρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επικαιροποίησαν το πλάνο της επιχειρησιακής τους δράσης με επίκεντρο την προστασία της υγείας των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Share This