Τηλεργασία: Τι αλλάζει από την Παρασκευή 13/11

Nov 12, 2020

Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει έκθεση με το προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση και τους εργαζόμενους που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά κάθε οργανισμός του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται από την Παρασκευή 13/11/2020, να διαθέτει ανά πάσα στιγμή, έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν το πρόστιμο των 3.000 ευρώ.

Η σύνταξη της έκθεσης από τις επιχειρήσεις κρίθηκε αναγκαία καθώς φαίνεται ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν θέση σε καθεστώς τηλεργασίας το 50% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως.

Το ζήτημα είναι βεβαίως ότι την έκθεση αυτή θα συντάσσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Πάντως ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε ότι οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας αυξάνονται, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες στην κυβέρνηση αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι ήταν λάθος που επετράπη τελικώς η χειρόγραφη βεβαίωση εργοδότη για μετακίνηση στην εργασία, προσανατολίζονται στο να απαιτείται πλέον βεβαίωση από Εργάνη, ώστε να μην βρίσκουν διάφοροι επιτήδειοι «παραθυράκι».

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να υπάρξουν και επιπλέον περιορισμοί σε επαγγελματικές δραστηριότητες που τώρα είναι ανοιχτές.

Όλες οι επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας – είτε αυτή είναι «κόκκινη», είτε είναι «κίτρινη» είτε «γκρι» – υποχρεούνται για τον μήνα Νοέμβριο να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Το σύστημα της υποχρεωτικής τηλεργασίας εφαρμόζεται υποχρεωτικά μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) είχε προβλεφθεί ότι, για εργαζόμενους επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις, η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

Ο νόμος προβλέπει ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας είναι δυνατόν:

α)η ισχύς του παρόντος να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας,

β) να διαφοροποιηθεί το ποσοστό και

γ) να καθορισθούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Τι προβλέπει η σχετική ΚΥΑ
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας υποχρεούνται για τον μήνα Νοέμβριο να εφαρμόσουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζόμενούς τους σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Η εκτίμηση για το ποιες εργασίες μπορούν όντως να εκτελεστούν από τους εργαζόμενους, μέσω τηλεργασίας, ανήκει καταρχήν στον εργοδότη(διευθυντικό δικαίωμα), υπάγεται όμως σε μαχητό έλεγχο από πλευράς κατάχρησης του δικαιώματος. Συνεπώς σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους(ΣΕΠΕ).

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το έντυπο 4.1 Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

3. Σε κάθε περίπτωση παράβασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας.

4. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας προσαρμόζεται υποχρεωτικά για τον μήνα Νοέμβριο κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

5. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 88/1999, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

Πηγή:eisodima.gr

Σχετικά Άρθρα

Μείωση  των κερδών της ΚΡΙ ΚΡΙ

Μείωση των κερδών της ΚΡΙ ΚΡΙ

Μείωση των κερδών της ΚΡΙ ΚΡΙ.Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 28,47 εκατ. ευρώ έναντι 37,46 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021.Οι υψηλές τιμές των υλικών και της ενέργειας οδήγησαν στη μείωση των περιθωρίων κέρδους, ως αποτέλεσμα της συνειδητής απόφασης της εταιρίας, στη δύσκολη...

O επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη δημοσιογράφο Λίνα Δρούγκα

O επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη δημοσιογράφο Λίνα Δρούγκα

Ο  επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, τη γνωστή δημοσιογράφο Λίνα Δρούγκα ,σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι ο επιχειρηματίας που έκανε κολοσσό την Chipita και έχει πάρει πολλά βραβεία. Θεωρείται ως...

12 ελληνικές εταιρείες στην 5η έκθεση εισαγωγών της Κίνας CIIE

12 ελληνικές εταιρείες στην 5η έκθεση εισαγωγών της Κίνας CIIE

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) οργάνωσε με επιτυχία την παρουσία 12 ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών του αγροδιατροφικού τομέα στην 5η China International Import Expo (CIIE), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Shanghai από 5 έως 10...

Join in the conversation

Leave a Comment

0 Comments

Share This