Άνοιξε η πλατφόρμα στο efka.gov.gr για τα αναδρομικά των κληρονόμων. Έτσι μπαίνει στην την αγωνία για 172.222 κληρονόμους που δικαιούνται αναδρομικά από περικοπές στις συντάξεις.

Οι προϋποθέσεις
Προκειμένου να λάβουν τα ποσά, οι δικαιούχοι θα πρέπει:
Nα κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα.
Nα μην έχουν κάνει αποποίηση της κληρονομιάς.
O συνταξιούχος θα πρέπει να έχει αποβιώσει μετά το ενδεκάμηνο ή κατά τη διάρκειά του.
Επισημαίνεται ότι για τα ποσά που θα λάβουν οι κληρονόμοι δεν θα πληρώσουν φόρο.

Διαδικασία

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά, θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Οσο πιο γρήγορα και σωστά γίνουν οι αιτήσεις τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν και οι πληρωμές. Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να γίνουν οι πληρωμές κατά κύματα και ανάλογα με τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων. Μπορεί δηλαδή οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από σήμερα ως τις 30 Νοεμβρίου να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα.

Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
Τα πιστοποιητικά που χρειάζεται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών
Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
Πιστοποιητικό περί αποποίησης κληρονομιάς
Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.
(ΠΑ 20/11/20)

Share This