του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων

Μετά τις πολλαπλές εξαγγελίες για τον τρόπο που θα υπολογιστεί το Δώρο Χριστουγέννων και μετά τις συζητήσεις για το αν θα υπολογιστεί στα 534€ ή στον ονομαστικό μισθό τελικά καταλήξαμε (σύμφωνα με την οριστική εξαγγελία του κου Βρούτση) στην ενδιάμεση λύση που λέγεται «Πραγματικός Μισθός».

Τι σημαίνει στην πράξη όλο αυτό:

1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Θα πληρώσει το μέρος που του αναλογεί έως την 21η Δεκεμβρίου. Και όταν λέμε «μέρος που του αναλογεί» εννοούμε το δώρο που αναλογεί στην πραγματική εργασία.

2. ΚΡΑΤΟΣ: Θα πληρώσει το μέρος που του αναλογεί με βάση το τι έλαβε ο κάθε εργαζόμενος. Δηλαδή αν κάποιος εργαζόμενος έχει λάβει και επίδομα των 534€ αλλά και των 800€ τότε το Δώρο Χριστουγέννων που θα λάβει απ το κράτος θα είναι αναλογικό αυτών των ποσών.

Πάμε όμως να δούμε ένα παράδειγμα:

Έστω εργαζόμενος που λαμβάνει μηνιαίως είναι 1000€ καθαρές αποδοχές, ο οποίος ήταν σε αναστολή τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο. Τον Μάιο έλαβε 534€ και τον Νοέμβριο θα λάβει 800€.

Άρα το ποσό που θα λάβει ως Δώρο Χριστουγέννων είναι το εξής:

ΔΧ Εργοδότη: 1000€ Χ 6/8 = 750€ (συν προσαύξηση 1,04166) = 781,25

ΔΧ Κράτους: 534€ + 800€ = 1334€ Χ 2/8 = 166,75€

Άρα συνολικά θα λάβει ως Δώρο: 781,25€ + 166,75€ = 948€

Αν εργαζόταν κανονικά θα λάμβανε το εξής: 1000 Χ 1,04166 = 1041,66€

Συνολικά θα έχει την εξής απώλεια 93,66€

Ωστόσο για την επιβεβαίωση των παραπάνω, επιβάλλεται να υπάρχει αντίστοιχη ΚΥΑ όπου να διευκρινίζει επακριβώς όλη τη διαδικασία.

Διότι και πάλι υπάρχουν απορίες όπως:

· Θα υπολογιστεί η προσαύξηση του 1,04166 στο κρατικό ποσό;

· Στον κρατικό υπολογισμό θα ληφθεί υπόψιν ο τύπος υπολογισμού που ισχύει από την 19040/81 δηλαδή με τα 2 ημερομίσθια ανά 19 ημέρες ή θα εφαρμοστεί η απλή αναλογία;

Share This