Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε πως 15.000 δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση.

Σε δυο στάδια ολοκληρώνεται η αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πληρωμή των αναδρομικών στους κληρονόμους 172.222 θανόντων συνταξιούχων – δικαιούχων αναδρομικών.

  • Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
  • Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κλειδαρίθμους TAXISnet και οι κληρονόμοι θα πρέπει να επισυνάψουν τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη.
  • Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.

1. Με τους κωδικούς Taxisnet και ΑΜΚΑ εισερχόμαστε στην υπηρεσία
2.Ελέγχουμε τα ατομικά στοιχεία αν είναι σωστά και καταχωρούμε ΤΟ ΙΒΑΝ
3.Πατάμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
4. Πατάμε υποβολή νέας αίτησης και ανοίγουν πάλι τα ατομικά μας τα ατομικά μας στοιχεία . Σε αυτό το σημείο αν έχουν ανήλικο τέκνο το καταχωρούμε
5. Αν δεν έχουμε ανήλικο τέκνο πατάμε ΕΠΟΜΕΝΟ.
6. Καταχωρούμε στοιχεία θανόντα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) και πατάμε αναζήτηση. Από κάτω εμφανίζονται τα στοιχεία του θανόντα και πατάμε ΕΠΟΜΕΝΟ.
7. Στη συνέχεια πρέπει να επισυνάψουμε πιστοποιητικό περι μη αποποίσησης κληρονομιάς και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
8. Αφού επισυνάψουμε πατάμε ΕΠΟΜΕΝΟ και συμπληρώνουνε τα στοιχείατων πλησιέστερων συγγενών και επισυνάπτουμε και το αντίστοιχο πιστοποιητικό και πατάμε ΕΠΟΜΕΝΟ.

9. ΤΕΛΟΣ βάζουμε τικ στο σημείο που λέει: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή» ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ.

Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μία αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Κρίσιμο είναι ο συνταξιούχος να ήταν εν ζωή το 11μηνο που μεσολαβεί από 11/06/2015 έως και 12/05/2016.

 

Share This