Οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιούν πλατφόρμες διαπραγμάτευσης εντός της ΕΕ για τις συναλλαγές παραγώγων από τον Ιανουάριο, δήλωσαν την Τετάρτη η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών του μπλοκ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να πλήξει το City του Λονδίνου, που αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο συναλλαγών παραγώγων στον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) καθόρισε τη λεγόμενη υποχρέωση διαπραγμάτευσης παραγώγων της ΕΕ (DTO) που θα ισχύσει μόλις η Βρετανία αποχωρήσει πλήρως από την ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου.

Η Αρχή δήλωσε ότι η υποχρέωση διαπραγμάτευσης παραγώγων δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί από τον Ιανουάριο και μετά σε σχέση με την αρχική πολιτική που καθορίστηκε το προηγούμενο έτος, γεγονός που σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης εντός του μπλοκ ή η πλατφόρμες που εδρεύουν σε χώρα εκτός ΕΕ για την οποία ισχύει το καθεστώς “ισοδυναμίας” ή έχει ήδη χορηγηθεί άδεια, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό σημαίνει ότι τα υποκαταστήματα των ευρωπαϊκών τραπεζών στο Λονδίνο θα βρεθούν αντιμέτωπα με τις αντικρουόμενες απαιτήσεις της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το πού θα εμπορεύονται παράγωγα.

“Η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίζει ότι αυτή η προσέγγιση δημιουργεί προκλήσεις για ορισμένους αντισυμβαλλόμενους της ΕΕ, ιδίως για υποκαταστήματα ευρωπαϊκών επενδυτικών επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο”, αναφέρει η Αρχή, ωστόσο “θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του DTO πραγματοποιώντας συναλλαγές σε πλατφόρμες διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή επιλέξιμες πλατφόρμες σε τρίτες χώρες και αυτή η κατάσταση είναι κατά κύριο λόγο συνέπεια του τρόπου με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε να εφαρμόσει την υποχρέωση διαπραγμάτευσης παραγώγων”.

Ο κλάδος των παραγώγων και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν προτρέψει τις Βρυξέλλες να χορηγήσουν το καθεστώς ισοδυναμίας ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα ή να υιοθετήσουν μια γρήγορη νομική λύση “διευθέτησης” του θέματος.

Share This