Με βάση τα 534 ευρώ  θα υπολογιστεί η αποζημίωση των εργαζομένων σε αναστολή εργασίας τον Δεκέμβριο. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 8 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:
Προς ενημέρωση των εργαζομένων και των εργοδοτών, σας κάνουμε γνωστό ότι από την 1.12.2020 έως και την 7.12.2020, για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για το μήνα Δεκέμβριο 2020, συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με ΦΕΚ Β΄5246/26.11.2020 ανά ΚΑΔ, όπως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, και ίσχυαν για τον μήνα Νοέμβριο, με επιμέτρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο ποσό των 534 ευρώ.
Share This