Οδηγίες για το Δώρο Χριστουγέννων των εργαζομένων που έχουν λάβει άδεια ασθενείας περιλαμβάνει γενικό έγγραφο αναπληρωτή προϊστάμενου σε περιφερειακό υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ.
Όσον αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων από επίδομα αδείας ο εργαζόμενος/η που έχει λάβει επιδότηση ασθένειας από τον ΕΦΚΑ (διάστημα επιδότησης από την ημέρα του Πάσχα μέχρι και 24/12) δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων από τον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στον ΕΦΚΑ για Δώρο Χριστουγέννων 2020 από τις 18/12 και μετά καθώς από εκείνη την ημερομηνία και μετά είναι δυνατόν να εκδοθεί απόφαση επιδότησης. Το δικαίωμα του Δώρου παραγράφεται έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που γίνεται απαιτητό.
Το επίδομα μητρότητας (119 ημέρες άδειας) δεν είναι άδεια ασθένειας και δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων.

Δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων σε εργαζόμενους/ες σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ εφόσον και ο εργοδότης τους δεν υποχρεούται σε χορήγηση Δώρου για τις ημέρες εργασίας τους.

Άδειες εργαζομένων λόγω κορωνοϊού
Για την ορθή διαχείριση των αιτημάτων των ασφαλισμένων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ), σημειώνεται μέχρι στιγμής οι εκδιδόμενες ιατρικές γνωματεύσεις λόγω covid-19, δύνανται να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

1. Κατ’ οίκον περιορισμός εργαζομένων λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (μη νοσούντες): Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών αλλά στον εργοδότη προκειμένου να υπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-9-2020).

2. Μέτρα προστασίας εργαζομένων γιατί ανήκουν σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού: Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, κατατίθεται στον εργοδότη για να υπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΚΥΑ 39363/1537/30.9.2020 (ΦΕΚ 4262/Β/30-9-2020).
Οι ομάδες του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται ευπαθείς, αναφέρονται στην ΚΥΑ 37095/1436/17.9.2020 (ΦΕΚ 4011/Β/18-9-2020)

3. Κατ’ οίκον περιορισμός και αναρρωτική άδεια εργαζομένων που νοσούν με επιβεβαιωμένο μοριακό test: Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Τμήμα Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) δεν επιδοτεί τους ασφαλισμένους με test (όπως δεν επιδοτούμε με την προσκόμιση μιας ακτινογραφίας ή μιας αιματολογικής εξέτασης κ.λπ.) παρά μόνο με ιατρική γνωμάτευση που χορηγεί αναρρωτική άδεια. Για τη λήψη της, οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά, είτε με το υγειονομικό όργανο που τους χορήγησε τη βεβαίωση του θετικού test, είτε με τον ιατρό τους (συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, σχετικής ειδικότητας), να ενημερώνουν για το test και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση που να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του θετικού rapid test ή του μοριακού test.
Καθώς η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης δεν είναι ευχερής λόγω του περιορισμού (υγειονομική και διοικητική εντολή), οι ιατροί θα πρέπει να εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη τους από τους εργαζόμενους (ανυπαίτιο κώλυμα).

Share This