Η οικειοθελής αποχώρηση επιτρέπεται, η καταγγελία σύμβασης απαγορεύεται, η πρόωρη λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου απαγορεύεται

Share This