Κανονικά και ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων με βάση τον ονομαστικό μισθό θα καταβληθεί σε εκείνους που εργάστηκαν κανονικά και δεν μπήκαν ούτε μία μέρα σε αναστολή από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Η πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Όσοι μπήκαν σε αναστολή από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο θα δουν τα χρήματά τους και από τον εργοδότη για τις μέρες που εργάστηκαν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Όσοι τέθηκαν σε αναστολή τον Δεκέμβριο, το δώρο θα υπολογιστεί με βάση το επίδομα των 534 ευρώ για τις ημέρες που δεν εργάστηκαν και η πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Share This