Έως τις 20 Ιανουαρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο ειδικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2014-2020 ύψους 250.000.000 ευρώ που αφορά στη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής που επλήγησαν οικονομικά από τον κορωνοϊο.Από το ποσό αυτό, τα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για αυτοαπασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 9 άτομα προσωπικό.

Share This