Από τη μείωση ενοικίου στις κλειστές επιχειρήσεις κατά 40% που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο και την αποζημίωση 30% επί του μισθώματος που χάνουν οι ιδιοκτήτες με συμψηφισμό φορολογικών τους υποχρεώσεων, η κυβέρνηση προχώρησε σε αποφάσεις για «κούρεμα» 100% των ενοικίων τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο στις κλειστές επιχειρήσεις και αποζημίωση από το κράτος για το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου ενοικίου απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες καταβολές με μετρητά στους ιδιοκτήτες που αφορούν στα ενοίκια του Νοεμβρίου.

Share This