Ανανέωση συνεργασίας του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

19.01.21 | 10:27

Στην χρονική ανανέωση της σύμβασης για την παραχώρηση καταστήματος
συντήρησης και αποθήκευσης τροφίμων εντός της Κεντρικής Αγοράς στην
κρεαταγορά στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, από την πλευρά του Οργανισμού
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) προς τον Οργανισμό «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», προχώρησαν οι δύο πλευρές.
Την ανανέωση της σύμβασης υπέγραψαν οι κ. Απόστολος Αποστολάκος,
Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ
ΑΕ) και κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο ΟΚΑΑ, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο όσο και πολυεπίπεδο πλαίσιο
δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, από τα τέλη του πρώτου τρίμηνου
του 2015 έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της Τράπεζας Ειδών, την οποία
παραχώρησε δωρεάν σε ειδικό χώρο εντός των εγκαταστάσεων της
Κρεαταγοράς στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, προς τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο
του Παιδιού». Η Τράπεζα Ειδών, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση,
συντήρηση και διαλογή τροφίμων, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται στα
Σπίτια που διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε Φορείς, αλλά και σε
οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης (πολύτεκνες ή
μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με άνεργους γονείς κ.α.).
Μέσω της συμφωνίας που έχουν συνάψει οι δύο πλευρές, ο Οργανισμός
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ έχει παραχωρήσει χώρο συνολικής
επιφάνειας 300 τ.μ. με χωρητικότητα 15-20 παλετών και με καταψύξεις
χωρητικότητας 10-12 παλετών.
Η συνέργεια των δύο Οργανισμών έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδος, στις οποίες «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί Σπίτια και ο ΟΚΑΑ
εγκαταστάσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Κοινός στόχος είναι η
αποθήκευση και συντήρηση των αγαθών διατροφής που αφορούν στο
σύνολο των 14 Σπιτιών, αλλά και των 14 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας με προβλήματα Διαβίωσης, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» πανελλαδικά.
Μετά από την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας, ο κ. Απόστολος
Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών
και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) ανέφερε σχετικά: “Ο ΟΚΑΑ ανέκαθεν ενδιαφέρεται και
αποδεικνύει στην πράξη την παροχή στήριξης προς όσους τα χρειάζονται, και
μάλιστα σε σχέση με ένα από τα πλέον σημαντικά αγαθά, αυτό της τροφής.
Παράλληλα, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας προσπαθεί να
εξελίσσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, τηρώντας τη δέσμευσή του
στην υπεύθυνη ανάπτυξη και την κοινωνική συνεισφορά. Βασική παράμετρος
της λειτουργίας, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας του
ΟΚΑΑ είναι να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες που

βελτιώνουν την καθημερινότητα και παράλληλα συμβάλλουν στην εν γένει
κοινωνική πρόοδο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία μας με
τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία φέτος συμπληρώνει έξι
έτη. Μάλιστα, εκτείνεται σε αρκετές δράσεις, ενώ πάντοτε προσπαθούμε να
αντιλαμβανόμαστε τις έκτακτες ανάγκες του «Χαμόγελου του Παιδιού», και να
τις καλύπτουμε, είτε άμεσα είτε μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης
στοχευμένων δράσεων και ενεργειών, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες-
συνεργάτες μας. Ο ΟΚΑΑ αποδεικνύει εμπράκτως την δέσμευση και την
στήριξή του προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της μεγάλης σημασίας
έργου που επιτελεί σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα που αφορά παιδιά και
οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

 


Σχετικά Άρθρα

ΕΣΒΕΠ: Interactive Workshop for BRANDS

ΕΣΒΕΠ: Interactive Workshop for BRANDS

Ο Σύνδεσμος Brands In Greece – ΕΣΒΕΠ και ο Brand Ambassador του Συνδέσμου Peter Economides μιλούν για τις Μάρκες. Ο Σύνδεσμος BRANDS IN GREECE – ΕΣΒΕΠ πραγματοποίησε στις 28 Νοεμβρίου το Interactive Workshop for BRANDS για τα μέλη του συνδέσμου. Όπως αναφέρεται σε...

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ενίσχυση των κερδών από το διεθνές εµπόριο που υπερκάλυψαν τη µείωση εσόδων της εσωτερικής αγοράς

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ενίσχυση των κερδών από το διεθνές εµπόριο που υπερκάλυψαν τη µείωση εσόδων της εσωτερικής αγοράς

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε κατά το εννεάµηνο του 2022 σε €2.801 εκατ. έναντι €1.084 εκατ. του εννεαµήνου του 2021, καταγράφοντας αύξηση 159%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα µικτά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε € 45,8 εκατ. έναντι...

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2022

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας: Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2022, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2021 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως : α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε...

Join in the conversation

Leave a Comment

0 Σχόλια

Share This