Η εξαγορά των πλασματικών ετών είναι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος ή κάποια να κατοχυρώσει σύνταξη. Με βάση το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τα ένσημα αυτά θα γίνουν πιο φτηνά για να βγει κάποιος γρηγορότερα στη σύνταξη.

Τα πλασματικά έτη θα χρειάζονται για τον συνυπολογισμό και στην αύξηση της ανταποδοτικής και στη διαμόρφωση της Εθνικής σύνταξης.

Η μεγάλη αλλαγή που θα γίνει είναι ότι πλέον η εξαγορά θα γίνεται με το κόστος, δηλαδή με την εισφορά με το κλιμάκιο που θα έχει επιλέξει ο κάθε αυτοαπασχολούμενος, ο επαγγελματίας, ο αγρότης κοκ, με βάση την κλίμακα και όχι με ένα ποσό αναφοράς όπως γινόταν μέχρι τώρα, που ήταν πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει μια στρατηγική, να είναι στο εισαγωγικό κλιμάκιο και να εξαγοράσει με τον χρόνο της εξαγοράς το ποσό.

Αυτή η αίτηση εξαγοράς μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα ο κάθε ασφαλισμένος δεν θα πρέπει να βιαστεί, αλλά να κάνει ένα πλάνο, μια στρατηγική.

  1. Για τον ιδιωτικό τομέα θα υπάρξει θεμελίωση και προσαύξηση σύνταξης
  2. Για το Δημόσιο θα υπάρξει προσαύξηση σύνταξης

Το ποσό εξαγοράς προβλέπεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου τον τελευταίο μήνα απασχόλησης. Εδώ υπάρχει αλλαγή στον νόμο Κατρούγκαλου.
Πηγή:eisodima.gr

Share This