Γ. Πλακιωτάκης: Η στρατηγική πολιτική μας βασίζεται στο τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια Οικονομία και Γαλάζια Ανάπτυξη»

27.01.21 | 19:30

«Τομή για την αναπτυξιακή πορεία των νησιών που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό Κράτος προσεγγίζει τη νησιωτικότητα και τους νησιώτες» χαρακτήρισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης το νομοσχέδιο για την «ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την νησιωτικότητα» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός, τόνισε πως «για πρώτη φορά θεσμοθετείται η διαμόρφωση πολιτικής για τη νησιωτική Ελλάδα. Οι μέχρι σήμερα αποσπασματικές ρυθμίσεις δίνουν την θέση τους σε μια ολιστική στρατηγική προσέγγιση. Εισάγεται η υποχρέωση για στρατηγική πολιτική για το νησιωτικό χώρο με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες και στόχους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Συμπεριλαμβάνει συγκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για να υλοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο. Το υπουργείο ενεργοποιείται σε ρόλο συντονιστικό για την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού», ενώ «δεν υποκαθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση».

Η στρατηγική πολιτική, τόνισε ο υπουργός, βασίζεται στο τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια Οικονομία και Γαλάζια Ανάπτυξη» και πρόσθεσε πως «η Ελλάδα οφείλει να κεφαλαιοποιήσει πρωτοβουλίες, προτάσσεις και προγράμματα που τα προηγούμενα χρόνια , υλοποιούνταν χωρίς ένα πλαίσιο στρατηγικής και χωρίς συντονισμό». Πλέον, σημείωσε «κάθε ευρώ που θα πέφτει στα νησιά μας, θα πιάνει τόπο και θα απαντά σε υπαρκτές και σημαντικές ανάγκες τους». Παρουσιάζοντας τους άξονες του νομοσχεδίου, ο υπουργός ανέφερε πως καταγράφονται τρία διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ειδικότερα, ανέφερε πως με το πρόγραμμα «Νέαρχος» μέσα από τη συνεργασία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στόχο έχουμε «να πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που ετησίως διαθέτει το υπουργείο για την κάλυψη κρίσιμων έργων δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων» σημειώνοντας πως το υπουργείο για αυτά τα έργα «διαχειρίζεται το αστρονομικό ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ για δημόσιες επενδύσεις». Επιδιώκουμε τόνισε, να καλυφθούν υπαρκτές και περιβαλλοντικά συνεπείς παρεμβάσεις με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την επάρκεια των υποδομών, αλλά και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, υποδομών αφαλάτωσης και δικτύων διανομής ύδατος, ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά και τα απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά». Προχωράμε «σε ουσιαστική αναβάθμιση του δικτύου άγονων γραμμών».

Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, είπε ότι θα υλοποιηθεί σε διαδοχικούς κύκλους σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα ενισχύσει κυρίως μικροεπενδύσεις.

Σχετικά με το Ταμείο Θαλάσσιας Οικονομίας και την Γαλάζια Οικονομία, είπε ότι πρόκειται για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου που θα συσταθεί σε συνεργασία του υπουργείου με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα εστιάζει στην χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ,είτε επιθυμούν να στρέψουν το παραγωγικό τους μοντέλο σε δραστηριότητες της θαλάσσιας οικονομίας. Δίνουμε έμφαση στους τομείς της ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού ή και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και χρήση τεχνολογίας. Δημιουργούμε ένα ελληνικό Blue Investment Fund κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών ταμείων.

Αναφορικά με το Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας, ο υπουργός τόνισε πως πρόκειται για «την πεμπτουσία του συμμετοχικού σχεδιασμού και της δικτύωσης με κανόνες. Η τετραπλή έλικα ως μοντέλο συνεργασιών και εντέλει μοντέλο δημοκρατικού σχεδιασμού παίρνει σάρκα και οστά».

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τις διατάξεις που εισάγονται στην Πλοηγική Υπηρεσία, ξεκαθάρισε «πως είναι και παραμένει δημόσιος ο χαρακτήρας της. Δεν γίνεται καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Πρόθεσή μας είναι να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η Πλοηγική Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, προχωρήσαμε στην πρόσληψη επτά νέων πλοηγών το 2020, ενώ προχωρήσαμε και τη διαγωνιστική διαδικασία και σύντομα θα έχουμε ανάδοχο για την κατασκευή και προμήθεια επτά νέων πλοηγίδων, καθώς και την αντικατάσταση μηχανών σε υφιστάμενες πλοηγίδες. Σταθερός μας στόχος είναι η αύξηση των οργανικών θέσεων». Διαβεβαίωσε πως «κανένας πλοηγός δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του» και εξήγησε πως «η ρύθμιση που εισάγουμε αναφέρεται στην παροχή πιστοποιητικού το οποίο αποτελεί, αν μη τι άλλο, διεθνή πρακτική και το οποίο θα χορηγείται με αυστηρότατες προϋποθέσεις».

Επέκρινε ως υποκριτικές τις ενστάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το άρθρο 25 που αφορά την διαχείριση αποβλήτων καθώς όπως είπε «ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ξεκινάει από την πλήρη απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών και μπορεί να καταλήξει και σε έναν ανάδοχο υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις».

Αναφορικά με την κριτική στις δύο υπουργικές τροπολογίες, ο κ. Γ. Πλακιωτάκης ανέφερε πως «τιμούμε και προασπίζουμε τα δικαιώματα των ναυτικών. Από την άλλη, όμως, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε ένα τέτοιο καθεστώς κυρώσεων που υπάρχει» σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων εργασίας και ανάπαυσης. Σήμερα, είπε «ένα πλοίο με πλήρωμα πενήντα ατόμων η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας, έστω και για λίγα λεπτά της ώρας, συνεπάγεται σήμερα ένα διοικητικό πρόστιμο μεταξύ 15.000 και 25.000 ευρώ. Αυτό όμως στον ελληνικό νησιωτικό χώρο, με τα προβλήματα της κακοκαιρίας, με τις καθυστερήσεις στον κατάπλου και απόπλου στα διάφορα νησιωτικά λιμάνια, εύκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς ότι δεν είναι ορθολογικό και το δίκαιο». Για τροπολογία για την ΡΑΛ ανέφερε πως «δεν θίγουμε ούτε την ανεξαρτησία ούτε, βεβαίως, την υπόσταση της. Φροντίζουμε απλά, πρακτικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πράξη λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων με άλλη Αρχή να επιλυθούν, γιατί αυτό επιβάλλει η σωστή διοίκηση και η λειτουργικότητα του κάθε λιμένα» εξηγώντας πως «δεν μπορεί η ΡΑΛ να έχει αρμοδιότητες που εκτείνονται μέχρι τη διενέργεια ελέγχων σε κατοικίες, σε πρόσωπα, σε επιχειρήσεις, αρμοδιότητα την οποία έχει μόνο η Επιτροπή Ανταγωνισμού».

ΠΗΓΗ ΑΠΕ ΜΠΕ


Σχετικά Άρθρα

Πράσινο φως στην εξαγορά ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ από ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Πράσινο φως στην εξαγορά ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ από ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση της «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από την «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.». Σύμφωνα με ανακοίνωση: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ΄αριθ. 801/2022...

Στην Ισπανία για τη σύνοδο κορυφής EUMED-9 ο πρωθυπουργός

Στην Ισπανία για τη σύνοδο κορυφής EUMED-9 ο πρωθυπουργός

Στο Αλικάντε της Ισπανίας θα ταξιδέψει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής EUMED-9 των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Πρόκειται για την 9η Σύνοδο EUMED9 η οποία είχε προγραμματιστεί για το τέλος Σεπτεμβρίου και...

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ 8,7 εκατομμύρια ευρώ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ 8,7 εκατομμύρια ευρώ

Τζακ ποτ σημειώθηκε πάλι στην κλήρωση της 8ης Δεκεμβρίου 2022. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι : 4,5,16,22,27 και ο αριθμός Τζόκερ 4 Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 θα κληρώσει για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 8,7 εκατομμύρια...

Join in the conversation

Leave a Comment

0 Σχόλια

Share This