τα 220 ευρώ ανέρχεται το ποσό βάσει του οποίου το σύστημα TAXISnet θα υπολογίζει το επίδομα θέρμανσης για κάθε οικισμό της χώρας και για κάθε νοικοκυριό του οικισμού που έχει υποβάλει αίτηση για την είσπραξη του επιδόματος και πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.Το επίδομα δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο των 80 ευρώ, αλλά ούτε και υψηλότερο των 650 ευρώ.

 

Share This