Την παράταση κατά 1 έτος στην υποβολή δικαιολογητικών για τα αυθαίρετα ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.H παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 και για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011  καθίσταται αναγκαία, λόγω της πανδημίας .

Share This