Για να υπάρξει επανεκκίνηση και ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εταίρους της Νότιας Γειτονίας, η ΕΕ και ο Ύπατος Εκπρόσωπος ενέκριναν σήμερα μια κοινή ανακοίνωση που προτείνει μία φιλόδοξη και καινοτόμα νέα ατζέντα για τη Μεσόγειο.

Η νέα ατζέντα βασίζεται στην πεποίθηση ότι σε πνεύμα συνεργασίας, οι κοινές προκλήσεις μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες, προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και τους Νότιους Γείτονες. Περιλαμβάνει ένα ειδικό οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για την ώθηση της μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψη στη νότια γειτονιά.

Υπό το νέο μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας της ΕΕ θα διατεθούν έως 7 δισεκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή του για την περίοδο 2021-2027, ενώ θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν έως και 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην περιοχή την επόμενη δεκαετία.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ τόνισε ότι «αυτή η ανακοίνωση στέλνει ένα κρίσιμο μήνυμα σχετικά με τη σημασία που αποδίδουμε στη νότια γειτονιά μας. Μία ενισχυμένη σχέση στη Μεσόγειο παραμένει στρατηγική επιταγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 25 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης και 10 χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη, προκλήσεις στη Μεσόγειο –πολλές από αυτές που προκύπτουν από τις παγκόσμιες τάσεις– παραμένουν τρομακτικές. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να ανανεώσουμε τις αμοιβαίες προσπάθειές μας και να ενεργούμε στενά ως εταίροι, προς το συμφέρον όλων μας. Αυτό έχει να κάνει η νέα ατζέντα. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με τους Νότιους Εταίρους μας σε μία νέα ατζέντα που θα επικεντρωθεί σε ανθρώπους, ειδικά σε γυναίκες και νέους, και θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις ελπίδες τους για το μέλλον, να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, ενώ θα οικοδομηθεί μια ειρηνική, ασφαλής, πιο δημοκρατική, πιο πράσινη, ευημερούσα και χωρίς αποκλεισμούς νότια γειτονιά».

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βαρέλι προσέθεσε ότι «με την ανανεωμένη Συνεργασία με τη Νότια Γειτονία παρουσιάζουμε μια νέα αρχή στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας στον Νότο. Με βάση κοινά ενδιαφέροντα και κοινές προκλήσεις.

Δείχνει ότι η Ευρώπη θέλει να συμβάλει άμεσα σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα της ευημερίας και της σταθερότητας της περιοχής, ιδίως στην κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19. Σε στενό διάλογο με τους εταίρους μας, εντοπίσαμε ορισμένους τομείς προτεραιότητας, από τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, επενδύοντας σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή χρηστή διακυβέρνηση. Εμείς θεωρούμε ότι η μετανάστευση είναι μια κοινή πρόκληση. Θα συνεργαστούμε για να φέρουμε πραγματική αλλαγή στο έδαφος προς όφελος τόσο των γειτόνων μας όσο και της Ευρώπης».

Η νέα ατζέντα βασίζεται στην πλήρη εργαλειοθήκη της ΕΕ και προτείνει να ενώσει τις δυνάμεις της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

και επιταχύνοντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, για να υπάρξει ανανέωση της δικής μας δέσμευσης για κοινές αξίες, για την από κοινού αντιμετώπιση του αναγκαστικού εκτοπισμού και της μετανάστευσης, και ενίσχυση της ενότητας και της αποφασιστικότητας της ΕΕ, των κρατών μελών της και των εταίρων της νότιας γειτονίας.

Η ατζέντα επικεντρώνεται σε πέντε τομείς πολιτικής:

Ανθρώπινη ανάπτυξη, χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου: Ανανέωση της κοινής

δέσμευσης για δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και υπεύθυνη διακυβέρνηση ·

Ανθεκτικότητα, ευημερία και ψηφιακή μετάβαση: Στήριξη ανθεκτικής, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμης οικονομίας που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους, ιδίως για γυναίκες και νέους ·

Ειρήνη και ασφάλεια: Παροχή στήριξης σε χώρες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ασφάλεια και την εξεύρεση λύσεων σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις,

Μετανάστευση και κινητικότητα: Αντιμετώπιση από κοινού των προκλήσεων του αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης και διευκόλυνση των ασφαλών και νομικών οδών μετανάστευσης και κινητικότητας,

Πράσινη μετάβαση: ανθεκτικότητα του κλίματος, ενέργεια και περιβάλλον

Ένα ειδικό σχέδιο οικονομικής επένδυσης για τους νότιους γείτονες στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι η ποιότητα ζωής των ανθρώπων στην περιοχή βελτιώνεται.

Η πανδημία COVID-19, δεν αφήνει κανέναν πίσω. Το σχέδιο περιλαμβάνει προκαταρκτικές εμβληματικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, οικοδόμηση ευημερίας και αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας

και τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δικής μας σχέσης και απαραίτητη για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ ΜΠΕ

 

Share This