Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος που κυμαίνεται από 400 ευρώ έως και 1.000 ευρώ απαλλάσσονται φέτος συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Αναλυτικά, αυτές είναι οι εξής:

-Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

-Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

-Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,
-Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
-Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
-Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
-Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
-Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών
-Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
-Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Πηγή:eisodima.gr

Share This