Έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 θα πρέπει οι υπόχρεοι να δηλώσουν στην ηλεκτρονική σελίδα pothen.gr το Πόθεν Έσχες για το φορολογικό έτος 2020.Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-12-2019

Share This