Έως τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου του 2021 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ΚΥΑ.Για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου. Το «κατώφλι» των 30.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα ισχύει κανονικά. Για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Share This