Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου έως τις 21 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και ο ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν σε καταβολές ύψους περίπου 112 εκατ. ευρώ.

ΟΑΕΔ:
Για την περίοδο 15-21 Φεβρουαρίου, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει:
-32 εκατ. ευρώ σε 84.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας
-32 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης
-16 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
-540.000 ευρώ σε 590 δικαιούχους για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

e-ΕΦΚΑ:

-10,7 εκατ. ευρώ περίπου σε 24.000 περίπου δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, επιδόματα μητρότητας, αποζημίωση Εργατικού Ατυχήματος και Έξοδα Κηδείας (πρόκειται για τις λεγόμενες Παροχές σε χρήμα).
-19 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

-1,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.600 δικαιούχους λόγω της παράτασης των συντάξεων αναπηρίας
-174.000 ευρώ θα καταβληθούν σε άλλους 2.257 δικαιούχους για πληρωμή ιατρικών επισκέψεων, φαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσθετης περίθαλψης και λοιπών παροχών ασθενείας.

Share This