Στις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή θα επικεντρωθεί ο έβδομος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 1 δισ. ευρώ, που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μετά τις 15 Μαρτίου, ενώ οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο.
Η βασική αλλαγή για την έβδομη επιστρεπτέα είναι ότι για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου του α’ τριμήνου του 2021.Μετά την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διαμορφωθεί ο μαθηματικός τύπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το ποσό που δικαιούται να λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος με βάση τη μείωση του τζίρου, τον αριθμό των υπαλλήλων κ.λπ., ενώ από το ποσό που θα προκύπτει θα αφαιρείται το ποσό που τυχόν έλαβε ο επιχειρηματίας από τον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Share This