Νέα δεδομένα για τις υπερχρεωμένες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα ισχύσουν από την 1η Μαρτίου, καθώς μπαίνει σε εφαρμογή η πρώτη φάση του νέου πτωχευτικού δικαίου.Με την έναρξη ισχύος του Κώδικα για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή 2ης ευκαιρίας από 1ης Μαρτίου για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η εξυγίανση αυτών θα μπορεί να γίνεται είτε με τη συναίνεση οφειλέτη και πιστωτών, εφόσον αυτοί εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο καθώς και το 50% των υπολοίπων απαιτήσεων είτε, υπό προϋποθέσεις, και χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη (π.χ. σε περίπτωση παύσης πληρωμών του οφειλέτη ή παράλειψής του να υποβάλει οικονομικές καταστάσεις δυο τουλάχιστον διαδοχικές διαχειριστικές χρήσεις.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης εντός 30 ημερών από την ημέρα παύσης πληρωμών, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, τα μέλη της διοίκησης θα έρχονται αντιμέτωπα με αστικές ευθύνες.

Share This