Παράταση πήρε η διαδικασία καταβολής των 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους. Η διαδικασία καταβολής της εφάπαξ ενίσχυσης ολοκληρώνεται την 30-4-2021 αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς υπήρξαν μακροχρόνια άνεργοι που δεν έκαναν τη διαδικασία για να λάβουν τα 400 ευρώ.

Πρόκειται για τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που αποκτά την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1-3-2020 έως και 24 Νοεμβρίου 2020.

Share This