Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι συνταξιούχων που  δικαιούνται τις επιστροφές αναδρομικών που όρισε το ΣτΕ για την περίοδο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 .Θα ακολουθήσει και νέα πληρωμή στις 12 Απριλίου, οπότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη.

Share This