Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 16-19 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

–  12,1  εκατ. ευρώ σε 620 δικαιούχους για την απονομή εφάπαξ
–  10,26 εκατ. ευρώ σε 17.608 δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και κηδείας
–  105.000 ευρώ σε 112 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΞΥ
–  5.000 ευρώ σε 10 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

Share This