Για τον Απρίλιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται η διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ Μαρτίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με τα ίδια κριτήρια που ίσχυσαν κατά τον μήνα Μάρτιο και για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, χωρίς να ισχύουν κριτήρια υπαγωγής στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.Αναφορικά με το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με τις ημέρες αναστολής, την περίοδο Ιανουάριου-Απρίλιου 2021.Πεντακόσιες χιλιάδες εργαζόμενοι, που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας από τον Ιανουάριο, αναμένεται να πληρωθούν φέτος το Δώρο Πάσχα, στα πρότυπα του Δώρου Χριστουγέννων 2020.

Έτσι, το κράτος θα πληρώσει την αναλογία για την χρονική περίοδο αναστολής της σύμβασης εργασίας, εντός του πρώτου 4μήνου, με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και ο εργοδότης θα πληρώσει την αναλογία για την χρονική περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός εργάστηκε κανονικά, πάντα εντός του 4μήνου Ιανουάριος – Απρίλιος, με βάση υπολογισμού τον ονομαστικό μισθό του.

Άρα όσοι εργαζόμενοι έχουν παραμείνει σε αναστολή ολόκληρο το πρώτο 4μηνο του έτους, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου αδιαλείπτως, θα λάβουν από το κράτος 267 ευρώ.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη,ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Share This