Το επόμενο  διάστημα θα κληθούν να εξυπηρετήσουν  παλαιές και νέες ασφαλιστικές εισφορές πολλοί επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες ακόμη και εάν ανήκουν στις ομάδες που ανήκουν στις ομάδες των πληττόμενων που παραμένουν σε περιοριστικά μέτρα.Οι τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου θα πρέπει να πληρωθούν έως τις 6 Απριλίου. Πρόκειται για τα δεύτερα ειδοποιητήρια του 2021 που έχουν εκδοθεί με βάση τις δηλώσεις που κλήθηκαν να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι για την υπαγωγή τους σε ασφαλιστική κατηγορία. Έναν μήνα μετά θα ολοκληρωθεί και η εκκαθάριση των πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους. Έτσι τα πρώτα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου του 2021 θα πρέπει να εξοφληθούν στις 31 Μαΐου. Ακολούθως έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να πληρωθούν τα ασφάλιστρα του Φεβρουαρίου.Στο τέλος Ιουνίου ξεκινάει η σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών από την εκκαθάριση των εισφορών του 2019.

Share This