Δώρο Πάσχα σε δύο ταχύτητες θα δοθεί φέτος σε 2 εκατ. μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Στην πρώτη ”ταχύτητα” ανήκουν οι μισθωτοί, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν σε κανένα πακέτο στήριξης στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου -Απριλίου 2021 και έτσι δικαιούνται Δώρο Πάσχα μόνο από τους εργοδότες. Στη δεύτερη ”ταχύτητα” ανήκουν οι μισθωτοί εκείνοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε κάποια από τα δύο βασικά πακέτα στήριξης (αναστολή σύμβασης, ”Συν-Εργασία”) για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις στο διάστημα Ιανουαρίου -Απριλίου 2021.Οι  μισθωτοί αυτοί θα λάβουν Δώρο Πάσχα είτε αποκλειστικά από το κράτος, είτε τόσο από το κράτος όσο και από τους εργοδότες.Και οι δύο κατηγορίες δικαιούχων Δώρων Πάσχα, θα λάβουν τη σχετική παροχή έως τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου, με εξαίρεση την αναλογία του Δώρου Πάσχα το οποίο θα καταβάλλει το κράτος για τους μισθωτούς που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ”Συν-Εργασία” και κατά τον τρέχοντα μήνα (σ.σ. Απρίλιο), οι οποίοι θα λάβουν το αναλογούν (για τον Απρίλιο) σχετικό ποσό μετά το Πάσχα.

Share This