Για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού, αναστέλλονται από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι τις 30 Απριλίου 2021,οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, κατά τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο.

Αυτό καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. Α.1088/20.4.2021 απόφαση με την οποία καθορίζονται  οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021

Με βάση τις αποφάσεις ως πληγείσες επιχειρήσεις  θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.

 

Share This