Η οικονομική ενίσχυση για το μήνα Μάρτιο 2021 θα καταβληθεί σήμερα, Παρασκευή 23 Απριλίου σε 16.268 δικαιούχους εργαζόμενους. Επίσης  καταβάλλονται οι συμπληρωματικές πληρωμές ύψους 106.430 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο  σε 7.026 δικαιούχους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Share This