Το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής στα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με βάση το πρότυπο ISO 15189:2012, για τις ακόλουθες εξετάσεις real time PCR:
Ανίχνευση κορωνοϊού SARS-CoV-2
Ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)
Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός DNA του κυτταρομεγαλοϊού του ανθρώπου (HCMV)
Ανίχνευση των ιών γρίπης τύπου Α,Β και υποτύπου Α (Η1Ν1)

Το επακριβές πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης με Αριθμό 1245, αναφέρεται λεπτομερώς στο αντίστοιχο ΕΠΕΔ με ημερομηνία 08.04.2021 (http://bit.ly/IASO_Certifications-Accreditations).
Το ISO 15189:2012 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που εκδίδουν μέσω επικυρωμένων μεθόδων ανάλυσης.

Με την διαπίστευση αυτή επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εφαρμογή διεθνών προτύπων επισφραγίζει την υπεροχή του ΙΑΣΩ, καθιστώντας το, κορυφαίο οργανισμό παροχής υγειονομικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα.

 

Share This