Η Διοίκηση του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ Αττικής, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς, θα πραγματοποιήσουν αύριο Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, τεστ ανίχνευσης Covid-19 σε όλους τους εργαζόμενους, τους εμπόρους και όλους όσους δραστηριοποιούνται ή συναλλάσσονται στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς, στον Αγ. Ι. Ρέντη.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.okaa.gr

Share This