Μέχρι  τις 10 Μαΐου συνεχίζονται οι αιτήσεις στο «mybusinessSupport» για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7.Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τα τιμολόγια αγοράς προϊόντων μέχρι τις 31/12/2021.Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στο www.ependyseis.gr μέχρι τις 31 Ιουλίου, ενώ μέχρι τέλος Μαΐου θα γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις.

Share This