Από την πρώτη Ιουνίου 2021, τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βάσει του Ν. 4778/2021. Με τον νέο νόμο εισάγεται για πρώτη φορά στο Δημόσιο η σύνδεση του μισθού, με την συμμετοχή στη διαδικασία της Αξιολόγησης.

Ειδικότερα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο συνδέει το μισθολόγιο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ με την διαδικασία της Αξιολόγησης. Στο νέο μισθολόγιο υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, καθώς και οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες του διοικητή της.

Για πρώτη φορά στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση εισάγεται η έννοια της αμοιβής βάσει της περιγραφής θέσης εργασίας και των καθηκόντων κάθε θέσης.

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές του Ενιαίου  Μισθολογίου, όμως οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων θα καθορίζονται, όχι μόνο με βάση την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση ή το επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά με βάση την θέση εργασίας και τα καθήκοντα της κάθε θέσης.

Σημαντικές είναι οι διατάξεις του νόμου που θεσπίζουν την Ειδική Αμοιβή Θέσης Εργασίας, καθώς και την Παροχή Βραβείου Επίτευξης Στόχων. Και οι δύο αυτές αμοιβές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την διαδικασίας της αξιολόγησης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Η Ειδική Αμοιβή Θέσης Εργασίας ανά Β.Θ.Ε. καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Κάθε Π.Θ.Ε με βάση την αξιολόγηση της βαρύτητάς του, κατατάσσεται σε έναν από τους 13 βαθμούς σύμφωνα με τις προβλέψεις του βαθμολογίου. Σε κάθε βαθμό αντιστοιχεί συγκεκριμένο ποσό Ειδικής Αμοιβής.

Η Ειδική Αμοιβή ανά Β.Θ.Ε (με βάση τα περιγράμματα) θα διαμορφωθεί ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 2.200 Ευρώ
2 1.750 Ευρώ
3 1.600 Ευρώ
4 1.450 Ευρώ
5 1.250 Ευρώ
6 1.100 Ευρώ
7 980 Ευρώ
8 850 Ευρώ
9 600 Ευρώ
10 370 Ευρώ
11 150 Ευρώ
12 100 Ευρώ
13 0 Ευρώ

 

Η Ειδική Αμοιβή για κάθε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας, συμψηφίζεται με την υφιστάμενη προσωπική διαφορά και ενσωματώνει το μέχρι τώρα υφιστάμενο επίδομα θέσης ευθύνης.

Σημαντικότατο είναι το γεγονός ότι η εν λόγω αμοιβή θέσης ευθύνης, εν αντιθέσει με την Προσωπική Διαφορά, είναι συντάξιμη.  Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν σημαντικά και οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές του προσωπικού της ΑΑΔΕ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Με το Νέο Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, παρέχονται και τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα προς τους υπαλλήλους, με την θέσπιση του Βραβείου Επίτευξης Στόχων.

Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων δύναται να καταβάλλεται ετησίως και ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο για κάθε βαθμό ευθύνης ως εξής:

α.  Στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης: κατ’ ανώτατο όριο, η ειδική αμοιβή του Βαθμού Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,90 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 1,00 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται 1 ποσοστιαία μονάδα για κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

β. Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης: κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,86 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,95 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

γΣτον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης: κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,84 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,87 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

δ. Στον Προϊστάμενο Τμήματος: κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,82 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,85 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,91 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

ε. Στους υπαλλήλους: κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. τους, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,80 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,83 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

Πηγή:dikigorosergatologos.gr

Share This