Τροποποιητικές δηλώσεις στο TAXISnet μέχρι 31 Μαΐου. Αφορά λάθη και παραλείψεις από το 2010 έως και το 2020. Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προθεσμία λίγων ημερών  για να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9  ώστε να δηλώσουν, είτε αλλαγές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία τους κατά τη διάρκεια του 2020, των προηγούμενων ετών (από το 2010), είτε ακόμα και τις τυχόν παραλείψεις στα στοιχεία για το έτος 2021.

Μπαζιωτόπουλος Λεωνίδας  Λογιστής – Φοροτεχνικός

Η προθεσμία λήγει στις 31 Μαΐου 2021 προκειμένου τα στοιχεία να είναι ίδια με τις δηλώσεις που έχουν γίνει στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι όσοι αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο εντός του 2020 ή άλλαξε η περιουσία τους λόγω των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγωνικά, μπορούν να δηλώσουν έως την παραπάνω ημερομηνία τις σχετικές αλλαγές. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι για τα ακίνητά τους θα υπολογιστεί και ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα τους επιβληθεί το 2021.

Στην περίπτωση κατά την οποία από την τροποποίηση-διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που αναγράφονται στο Ε9 προκύψει η υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ σε κάποιο από την τελευταία 10ετία, θα εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό του φόρου ακινήτων και ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο, έχοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής του σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με βάση την πάγια ρύθμιση φορολογικών οφειλών

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

  1. Επιλέγετε το έτος για την τροποποιητική δήλωση Ε9
  2. Επιλέγετε «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9» στην αρχική σελίδα
  3. Επιλέγετε μία εκ των παρακάτω εργασιών: δήλωση νέου κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου, μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου, διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου
  4. Στην οριστική υποβολή θα ζητηθεί υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος για τα κτίσματα που ο φορολογούμενος έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
  5. Αναγράφετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. Ανάλογα με την επιλογή που θα έχει κάνει ο φορολογούμενος (εισαγωγή νέου ακινήτου, μεταβολή στοιχείων δηλωθέντος ακινήτου ή διαγραφή δηλωθέντος ακινήτου) οφείλει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμό και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμό και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
  6. Ελέγχετε τις αλλαγές πριν από την οριστική υποβολή. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης.
  7. Επιλέγετε την οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.
  8. Θα πρέπει να μεταφέρετε τις τροποποιήσεις σε όλα τα έτη για τα οποία ισχύει η μεταβολή. Θα πρέπει να ελέγχετε την προεπισκόπηση σε κάθε ένα από τα έτη μεταφοράς. Η δήλωση μεταφέρεται στο επόμενο έτος ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και θα πρέπει να επιλέξετε το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9», ώστε να μπορέσετε να την επεξεργαστείτε και να την οριστικοποιήσετε.

 

 

 

Share This