Μέχρι την Πέμπτη 27 Μαΐου το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας που πρέπει αν κάνουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή προκειμένου να λάβουν το επίδομα 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο.

Δυνατότητα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις εφόσον έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από  1Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021 και πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020.

Share This