Στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης φέτος προστίθενται ακόμα κάποιοι νέοι κωδικοί.

 Φιλοθέη Μακριδάκη Φοροτεχνικός

Οι κωδικοί αυτοί είναι οι 423-424 με προσυμπληρωμένο ποσό εισοδήματος που προσδιορίστηκε κατά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης εντός του 2020 στο πλαίσιο υφιστάμενης ή παρελθούσας εργασιακής σχέσης, καθώς και την αξία των μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν εντός του 2020 στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος.

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί προσυμπληρώνονται, για πληροφοριακούς λόγους, με βάση την ηλεκτρονική πληροφόρηση που θα λάβει η Α.Α.Δ.Ε. από τις εταιρίες, αλλά δεν θα συμμετέχουν στην εκκαθάριση, καθόσον τελεί υπό αίρεση το πότε και πώς θα φορολογηθεί το προσδιοριζόμενο κατά περίπτωση εισόδημα . Σχετ. Ε. 2208/2020 εγκύκλιος.

Καλή αρχή στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων !

Share This