Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες έληγαν ή λήγουν εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021. Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 1η Απριλίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας, κατά περίπτωση.

Share This