Αναστέλλεται για 60 ημέρες η πληρωμή επιταγών που λήγουν από 1-31 Μαΐου 2021 για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις, με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Η αναστολή αφορά επιταγές, συναλλαγματικές, αξιόγραφα για επιχειρήσεις που

α. έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ , και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.

β. ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ αυτούς, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.

γ. έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ (συνημμένο Παράρτημα 1),

 

 

Share This